پایداری

_

در آیستر ما قویاً معتقدیم که چسب‌ها در ایجاد دنیایی پایدارتر مهم هستند. ما می خواهیم فعالانه برای تغییر اقتصاد و پایدار شدن جامعه کار کنیم. هدف ما حفاظت و احیای طبیعت و همچنین کمک به ایجاد جوامع قوی است. قوانین پایداری ما اهداف ما را برای آینده در سه زمینه توضیح می دهد:

– مراقبت از محیط زیست

– حمایت از جوامع

– شراکت قابل اعتماد

هدف نهایی ما ایجاد تأثیر مثبت و پایدار برای نسل های آینده است.

در آیستر، ما معتقدیم که پایدار بودن به معنای تلاش مداوم برای بهبود مشکلات فعلی و یادگیری مداوم در مورد مسائل جدید با استفاده از دانش علمی است. جمعیت جهان در حال افزایش است و مردم از منابع بیشتری استفاده می کنند و به اکوسیستم آسیب می رسانند. اقدامات انسان تقریباً یک میلیون گونه را در معرض خطر انقراض قرار می دهد. تغییر آب و هوای زمین مشکل بزرگی است که مردم باید فوراً کاری برای رفع آن انجام دهند. بسیار مهم است که جنگل ها، آب و تنوع زیستی خود را در حال حاضر و سال های آینده ایمن و سالم نگه داریم. در عین حال، فقر و نابرابری در سراسر جهان بدتر می شود. این آسیب ها زندگی اجتماعی همه ما را به خطر می اندازد.

ما می دانیم که مجموعه هایی نظیر آیستر می توانند در حل این مشکلات و ایجاد تغییرات قابل توجه یاری رسان باشند.

ما معتقدیم استفاده از چسب های ایمن می‌تواند دور ریخت بسیاری از صنایع و اشیایی که هر روز استفاده می‌کنیم را تا حد زیادی کاهش دهد. این کار را می‌توان با دوام بیشتر، بهبود عایق و تعمیر به جای دور ریختن یا آسان‌تر کردن بازیافت انجام داد.

هدف ما این است که تولیدات ما تاثیرات منفی کمتری داشته باشد.

ما سخت کار می کنیم تا محصولات خود را به واسطه توسعه و تحقیق بطور مداوم با محیط زیست سازگار کنیم تا تغییرات مثبتی در جهان ایجاد کنیم.

ما همچنین بر صرفه جویی در منابع و چرخه تولید و توزیعمان تمرکز داریم. 

گروه ما مصمم است با کاهش میزان گازهای گلخانه ای که مستقیماً تولید می کنیم، تأثیرات مخرب خود را بر محیط زیست کمتر کند. این بدان معناست که ما در مسیری برای کنترل گرمایش زمین هستیم.

در آیستر، ما به شدت به اجرای استراتژی های تجارت پایدار به عنوان بخش اصلی فرهنگ شرکت خود معتقدیم. 

ما درک می کنیم که تنها با ایجاد تحول در کل سیستم می توانیم به هدف خود برای تغییر بزرگ دست یابیم. همچنین شرکای ما نیز به مرور زمان به نقش خود در تغییر پی می برند.

ما مصمم هستیم که تغییرات معنی‌داری ایجاد کنیم که به نفع همه باشد، کسب‌ و کارمان را رشد دهد و به گونه‌ای عمل کنیم که هم برای نسل حاضر و هم برای نسل‌های آینده مفید باشد.