اخلاق تجاری

_

ما سخت کار می کنیم تا همواره در هر کاری که انجام می دهیم اخلاق مدار باشیم. نگاه مردم به ما با رفتار کارکنان مرتبط است. اغلب به همین دلیل است که سعی می کنیم به طور مداوم اخلاقیات و فرهنگ شرکتی خود را تقویت کنیم.

کارکنان آیستر ملزم به پایبندی به  قوانین و مقررات شرکت هستند. ما از ایشان می خواهیم در چالش های ارتباطی خویشتنداری کنند و نسبت به آداب و رسوم، سنت‌ها، و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی که آیستر در آن تجارت می‌کند، محترمانه رفتار کنند و قدردان باشند. آیستر همیشه کار درست را اولویت قرار می دهد و هرگز راه آسان را انتخاب نمی کند. پیروی از قوانین و مقررات برای عملیات تجاری آیستر بسیار با اهمیت است.

برنامه “اخلاق تجاری” طرحی است که جزئیات تعهد ما را به اخلاق مداری در تجارت توضیح می دهد. ما اطمینان حاصل می کنیم که کارکنان ما  دستورالعمل ها را از طریق آموزش و افزایش آگاهی درک کرده و از آن پیروی می کنند.

دپارتمان اخلاق تجاری به سه روش کار می کند: جلوگیری از مشکلات، یافتن مشکلات و پاسخگویی به مشکلات. این دپارتمان بر تمام فعالیت های کارکنان نظارت می کند، آموزش ها را سازماندهی می کند، از رعایت قوانین داخلی و خارجی اطمینان حاصل می کند و به اجرای استانداردهای شرکت کمک می کند.

موضوعات مربوط به اخلاق تجاری اغلب با گروه های مختلفی مانند هیئت مدیره، بخش حسابرسی، بخش سهامداران و سایر نهاد های شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.

شما می‌توانید با پر کردن کردن فرم موجود در این صفحه گزارشات و مشکلات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

گزارش