جشنواره فروش چسب کاغذ دیواری آیستر ayster جشنواره فروش چسب کاغذ دیواری آیستر Ayster 277 1024x657

برای چسباندن کاغذ دیواری به چسب مخصوصی نیاز است.

برای همه کاغذ دیواریها شامل Wood chip – Washabe – Vinyl’s Blown vinyl’s و انواع کاغذهای برجسته سنگین.

یک نوع محصول به صورت پودر و دارای کاربرد آسان .

هوشیار باشید!!

مشتریان گرامی نظر به اینکه محصول مشابه بسته بندی چسب کاغذ دیواری آیستر Ayster در بازار توسط سودجویان پخش شده است خواهشمند است چسب آیستر را فقط از مراکز معتبر تهیه کنید.

جشنواره فروش چسب کاغذ دیواری آیستر ayster جشنواره فروش چسب کاغذ دیواری آیستر Ayster ORVX5B1 1024x811