تماس با ما

_

برقراری ارتباط با مراجع برای ما بسیار مهم است. لطفا چنانچه به راهنمایی نیاز دارید یا مشتری پیشین ما هستید ولی موفق به پیدا کردن اطلاعات مورد نظر خود نشدید با ما تماس بگیرید.

شما می توانید با پر کردن فرم موجود در همین صفحه با ما تماس بگیرید. لطفاً موضوع پرسش خود را مشخص کنید تا بتوانیم شما را با کسی که اطلاعات مناسبی در مورد آن دارد ارتباط دهیم. همچنین لطفاً استان خود را در فرم تماس برای دریافت پاسخ سریع انتخاب کنید.

ما از داده های شما طبق قانون تجارت الکترونیک تنها برای پردازش درخواست شما استفاده خواهیم کرد. اگر با ذخیره اطلاعاتتان موافقت نکرده باشید، ما داده‌ها را فقط تا زمان پاسخ به شما یا در صورت وجود الزام قانونی در بازه زمانی مشخص نگهداری خواهیم کرد.